Koopcontracten

Voor het verkopen van het eigendom van een woning of een appartement zal eerst een koopcontract opgesteld moeten worden. Dit contract kan door de verkoper en koper zelf opgesteld worden. Wij hebben de standaardcontracten opgenomen zoals deze door makelaars gebruikt worden. Na het tekenen van het koopcontract zal door de notaris de overdracht van het eigendom vastgelegd moeten worden in een akte. Daarna wordt deze akte in het Kadaster ingeschreven.

De volgende contracten zijn opgenomen in onze applicatie: