Huurcontracten

In een huurcontract verhuurt een ¬†verhuurder een onroerende zaak (pand/woning) of roerende zaak (auto) voor een vaste prijs en een vaste periode aan een huurder, zonder dat het eigendom van de onroerende zaak of roerende zaak overgaat naar de huurder. Voor het snel verhuren van woonruimte kunt u gebruikmaken van de handige ‘Huurmijnkamer’ of ‘Huurmijnwoning’ app. Voor meer informatie verwijzen wij u naar¬†www.huurmijnkamer.nl.

De volgende contracten zijn opgenomen in onze applicatie: