Arbeidscontracten

In deze categorie worden verschillende arbeidscontracten opgenomen.
Een arbeidscontract is een contract tussen een werkgever en werknemer waarbij de werknemer arbeid verricht onder gezag van de werkgever tegen een salaris.

De volgende contracten zijn opgenomen in onze applicatie: