Contracten

Op dit moment zijn de volgende contracten beschikbaar:

Arbeidscontracten

In deze categorie zijn contracten opgenomen tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer arbeid verricht, onder gezag (toezicht) van de werkgever. De werknemer ontvangt daarbij salaris.

Lees meer

Huurcontracten

Bij huurcontracten verhuurt een verhuurder een onroerende zaak ( woning of kantoor) of roerende zaak (auto) aan een huurder tegen een bepaalde huurprijs.  

Lees meer

Koopcontracten

Bij koopcontracten koopt een koper een onroerende zaak (woning of bedrijfspand) of roerende zaak (auto) van een verkoper tegen een bepaalde koopprijs, waarbij de koper het eigendom verkrijgt.

Lees meer

Leningscontracten

Bij de leenovereenkomsten leent een geldverstrekker geld aan een geldlener onder verschillende leencondities.

Lees meer

Oprichtingscontracten BV

In deze categorie zijn verschillende contracten opgenomen die nodig zijn bij het oprichten van een BV.

Lees meer

 

Vennootschaps- contracten

In deze categorie zijn contracten opgenomen waarmee zogeheten personenvennootschappen kunnen worden opgericht.

Lees meer